Deklaracja dostępności

Strona spełnia standard dostępności WCAG 2.0 na poziomie AA wymaganym przez rozporządzenie Rady Ministrów o Krajowych Ramach Interoperacyjności z dnia 12 kwietnia 2012 potwierdzony przez pozytywny wynik przeprowadzonego w ich obrębie audytu.
Strona posiada semantyczny kod HTML, możliwość powiększania czcionki oraz wersję o wysokim kontraście.
Oznacza to, że strona https://domus24.net jest dostępna dla użytkowników niepełnosprawnych.