Klauzula informacyjna

Opole, dn. 25.05.2018 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i Danych jest:DOMUS S. C. ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI A. LEŚNIAK-D. KOPCIUCH 
z siedzibą: 45-325 Opole ul. Światowida 14
Pani/Pana dane będą przetwarzane
w celu:
Złożenia i realizacji zamówienia
Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:Udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych/ realizacja zamówienia której jak Pani/Pan stroną
Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:Pana/Pani dane są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa. Tym podmiotem jest Biuro Rachunkowe Administratora.
Okres przechowywania danych:Pani/Pana dane będą przechowywane przez 5 lat.
Ma Pani/Pan prawo do:dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podane przez Panią/Pana dane są:warunkiem podpisanej umowy/ pobrane dobrowolnie
Pani/Pana dane:nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji i profilowaniu.