O nas

Jesteśmy spółką cywilną, posiadamy licencję zarządcy nieruchomości.

Od ponad 18 lat wykonujemy pracę związaną z zarządzaniem nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych.

Zarządzamy Wspólnotami Mieszkaniowymi na terenie miasta Opola, Ozimka, Komprachcic, Szydłowa, Tułowic.

Na przestrzeni lat przeprowadziliśmy szereg przedsięwzięć remontowo-budowlanych takich jak  termomodernizacja budynków, demontaż azbestu, kapitalne remonty instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, modernizacja systemów grzewczych, remonty pokryć dachowych, remonty klatek schodowych, wymiana oświetlenia, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, utwardzanie nawierzchni placów parkingowych, podwórek, zagospodarowywanie terenów zielonych, remonty obiektów małej architektury (wiaty, garaże, pomieszczenia gospodarcze), montaż instalacji telekomunikacyjnej w budynkach, montaż cyfrowych systemów domofonowych, monitoring obiektów.

Finansowanie prac remontowych odbywa się z pozyskanych dotacji, kredytów z premią termomodernizacyjną jak również nieoprocentowanych pożyczek (korzystamy z programów dotacyjnych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Banku Gospodarstwa Krajowego, Fundacji Rozwoju Śląska, Urzędu Miasta Opola itp.).