Instrukcja logowania

INSTRUKCJA LOGOWANIA

  • W okienko oznaczone “Id użytkownika” wpisujemy własne Id i klikamy przycisk “Dalej
  • W okienko “Hasło” wpisujemy hasło i klikamy przycisk “Zaloguj
  • Na górnym pasku menu klikamy pozycję “Rozrachunki
  • Kliknąć adres lokalu – widoczne będą obroty dotyczące rozrachunków za lokal. Po kliknięciu na dany dokument (w kolumnie Operacje) widoczna będzie jego zawartość

INSTRUKCJA PIERWSZEGO LOGOWANIA

  • W okienko oznaczone “Id użytkownika” wpisujemy otrzymane Id i klikamy przycisk “Dalej
  • W okienko “Hasło” wpisujemy otrzymane hasło i klikamy przycisk “Zaloguj
  • Zmieniamy hasło służące do pierwszego logowania na własne. Własne hasło musi składać się z minimum 8 znaków i musi zawierać: litery duże, litery małe, cyfry lub znaki specjalne
  • W zakładce “Ustawienia / Dane użytkownika” wpisujemy nasz aktualny adres e-mail oraz numer telefonu i klikamy przycisk “Zapisz“. Opcja odzyskania hasła działa poprzez link wysłany na Państwa adres e-mail